Skip to content

Report a Typo or Mistake

Optional

Optional

Optional

Subzero temperatures mean shinny on Maple Ridge lake
https://www.mapleridgenews.com/sports/subzero-temperatures-mean-shinny-on-maple-ridge-lake-2663691
Verify